Obec Petrovice

Větrov

Ves zmiňována v 13. století, v roce 1437 jako poplužní dvůr, patřící od roku 1487 ke krupskému pantsví. Dvůr založili němečtí kolonisté. V roce 1580 získal ves s Habarticemi císařský dvorní rada Melchior z Breitenbachu, a po jeho smrti přešla ves k zboží Kölblů z Geisingu k panství Všebořice a po pobělohorské konfiskaci převzala ves Kölblova žena Ester. Panský dům stával na horním konci (č. 7) a na jeho místě byl postaven hostinec Aloise Hackera. Dvůr byl prodán v roce 1794. V letech 1850-1980 byla osadou obce Krásný Les, od roku 1980 je osadou obce Petrovice. V roce 1921 měla 106 domů a 396 stálých obyvatel (385 Němců, 5 Čechů a 6 cizích obyvatel).

 

Kaple sv Antonína Paduánského - byla postavena uprostřed vsi v letech 1901-1902 stavitelem A. Grohmannem. Obdélná lod' měla polokruhový závěr, bosované nároží a trojice oken završených lomenými oblouky. Bosovaný portál byl umístěn v předsunuté hranolové věži s jehlancovou střechou a s okosenými hranami. V nadpraží na obdélníkové desce byla později nečitelná malba nad kterou byl pod menším pseudogotickým oknem uveden r. 1901. Pod obdélnými okny zvonice byly umístěny terče s reliéfními motivy. Strop byl sklenutý plackou. Oltář a varhany věnoval chlumecký hrabě Westphalen a slavnostní řeč při svěcení (dle desky u vchodu) vedl korunní princ Max. Hřbitov byl založen v r. 1886. Objekt byl jako zchátralý zbořen kolem roku 1965.