Obec Petrovice

Doprava

Po silnici II. třídy č.528 z Ústí nad Labem přes Strážky dorazíme k hlavní silnici I. třídy E13 Teplice-Děčín. Po odbočení vpravo směrem na Libouchec následuje po 100 m odbočení vlevo na silnici E 248 k obci Knínice. Odtud pokračujemek hlavní silnici Telnice-Petrovice. Po odbočení vpravo a převýšení v Nakléřově cestujeme dále po hlavní silnici až do Petrovic. Dále lze využít varianty č.2 přes obec Tisou. Tato trasa je stejná jako cesta předchozí až k odbočce na Libouchec. Nyní neodbočíme na silnici E 248, ale pokračujeme přímo přes obce Libouchec, kde po 1 km je umístěna směrová tabule k obci Tisá. Pokud pojedeme stále po hlavní silnici přes Tisou, dorazíme až k nám do Petrovic. V těchto směrech je také zajištěna pravidelná autobusová doprava ČSAD. Přímý směr Ústí n.L.-Petrovice nebo Libouchec-Tisá-Petrovice. Tuto trasu lze obdobně absolvovat i na kolech. Vzhledem k převýšení (Nákléřov) tuto trasu však nedoporučujeme pro rodinné výlety s dětmi.

Pro pěší turisty, cykloturisty tuto trasu doporučujeme přes Labské skály směr Tisá-Petrovice. Ve všech příkladech Vám přejeme šťastnou a příjemnou cestu k nám a návrat domů.