Obec Petrovice

Komunitní plán obce

Obec Libouchec v současné době zahájila přípravné práce naKomunitního plánu sociálních služeb pro Libouchec, spádové území a nejbližší okolí (Petrovice, Tisá, Velké Chvojno a Telnice). Komunitní plán sociálních služeb má za cíl zmapovat současný stav sociálních služeb v Libouchci a spádovém území (Petrovice, Tisá, Velké Chvojno a Telnice) a na základě přání a potřeb obyvatel tohoto území navrhnout rozvoj těch sociálních služeb, které budou nejlépe odpovídat místním potřebám.Aby poskytované sociální služby co nejvíce odpovídali Vašim potřebám a požadavkům, prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku.

DOTAZNÍK PRO OBČANY (VYPLŇTE DO 19.7.2015) – ON - LINE ZDE

VYPLNĚNÍM DOTAZNÍKU ZÍSKÁTE JEDINEČNOU MOŽNOST ZAPOJIT SE DO TVORBY KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DÍKY TOMU MŮŽE BÝT NA NAŠEM ÚZEMÍ ZAHÁJENA ČINNOST PRÁVĚ TĚCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, KTERÉ POTŘEBUJETE NEBO MŮŽETE V BUDOUCNU POTŘEBOVAT.

Veškeré informace týkající se Komunitního plánu sociálních služeb se dozvíte na webových stránkách obce Libouchec.