Obec Petrovice

Petrovický spolek a veřejné zakázky

Vyhlášené veřejné zakázky

Profil zadavatele zde

 

Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic realizuje projekt s názvem Běžkařské trasy a naučné stezky „Zapomenuté pohraničí“ v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), osy IV. - Leader. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií (Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova).

Projekt byl ke spolufinancování z PRV vybrán v rámci realizace SPL MAS Labské skály „Labské skály hrají PRIM“, v 8. Výzvě MAS.

Časový harmonogram projektu: 29.03.2013 – 30.06.2013

Dodavatel: Alpamare cz spol. s r.o. 

Brandtova 3275/30, 400 11 Ústí nad Labem

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí