Obec Petrovice

Realizované projekty z PRV

eu.jpg     leader.jpg  prv.jpg mas

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Na území Obce Petrovice jsou realizovány projekty z Programu rozvoje venkova, Osy IV. - Leader. Projekty jsou finančně podpořeny Evropskou unií - Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

 

Informace o projektech

 

PETROVICKÉ MUZEUM

Obec Petrovice ve spolupráci se Základní školu Petrovice a Petrovickým spolkem na obnovu a zachování tradic připravují 1. etapu opravy farního kostela sv. Mikuláše v Petrovicích. Předmětem projektu je vybudování "Petrovického muzea" z prostor sakristie a oratoře kostela. Jde o 1. etapu revitalizace a využití kostela, který se vlivem zanedbané údržby v období socialismu octl na pokraji zkázy a doslova v troskách, kdy se v roce 1988 zřítila střecha nad lodí kostela. Kostel je kulturní památkou a je ve vlastnictví obce Petrovice.

Petrovické muzeum bude zřízeno v prostorách sakristie a oratoře, kdy v přízemních prostorách (sakristie) bude zbudována výstavní síň a v patře nad sakristií v bývalé oratoři bude vybudována expozice, vztahující se k historii obce Petrovice a jejích částí Krásný Les, Větrov, Nakléřov a okolí. Muzeum bude sloužit návštěvníkům petrovicka, ale také místním obyvatelům, hlavně mládeži a dětem k poznání historie zdejšího kraje.

Tento projekt, je partnerským projektem, který byl připravován a bude realizován ve spolupráci se Základní školou v Petrovicích a s Petrovickým spolkem pro zachování a obnovu tradic, který na petrovicku působí. Spolek a škola, zastoupení řídícím učitelem budou především spoluatory výstavní expozice a budou prostory výstavní síně využívat k realizaci výstav a vlastivědně - naučných akcí, na které se ve své činnosti zaměřují. Provozovatelem muzea bude Obec Petrovice. Muzeum bude přístupné při konání kulturních, společenských a duchovních akcí v kostele, ale také v období turistické sezony o víkendech i ve všední den, podle stanovené návštěvní doby. Projekt bude realizován v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader, opatření IV.1.1.2 "Zachování kulturního dědictví".

 

1. výzva MAS

 

Bližší informace k projektům

 

1. Oprava vozovky a parkoviště u budovy školy, rekonstrukce přístupu k budově školy včetně opravy podezdívek, obměna dřevin v přilehlém parku 

Dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod DS STŘED oblast Louny

Marek Jakoubek

Postoloprtská 2956

440 01 Louny 

Celkové náklady: 1 189 861,45 Kč

Dotace: 899.894,-

Předpoklad ukončení realizace: prosinec 2010

 

2. Výměna oken v budově ZŠ a MŠ Petrovice – I. etapa

Dodavatel: 

BFHM spol. s r.o.,

Tisá 87,

403 36 Tisá

Celkové náklady projektu: 747.382,- Kč

Dotace : 565.246,-

Předpokládaný termín ukončení projektu: září 2010