Obec Petrovice

Realizované projekty s podporou Ústeckého kraje

2015

2012  PROJEKT NA OBNOVU DOBOVÝCH VITRÁŽÍ PETROVICE

Obnovu 4 ks vitráží z oken kostela sv. Mikuláše v Petrovicích. Vzhledem k stavu kostela byly vitráže v minulosti vyjmuty z oken a uskladněny v dřevěných bednách. Realizací projektu došlo k jejich obnově – restaurování. Vitráže byly prozatím osazeny do dřevěných rámů a jsou vystaveny v presbytáři kostela. Po novém zastřešení kostela budou vitráže vráceny na původní místo tj. do oken kostela.

Restaurování vitráží provedli Dagmar Voláková a Jan Karko

Celkové náklady projektu                     …………………………………………………………………..            198.000,--Kč

Příspěvek z Programu na obnovu a záchranu kulturních památek Ústeckého kraje …..138.600,--Kč

 

2013 OBNOVA – RESTAUROVÁNÍ PAMĚTNÍHO KŘÍŽE V PETROVICÍCH

Obnova krucifixsu obětem epidemie v roce 1813. Pamětní kříž byl (1813 – 1815) postaven ve stráni nad hřbitovem v místech hromadného hrobu cca pěti set petrovických občanů a francouzských vojáků, kteří zahynuli na následky epidemie v době napoleonských válek roku 1813 v Petrovicích.

Pomník opravil Michael Bílek ak. sochař ve spolupráci s MgA. Štěpánem Bílkem, Janem Kubickým a kovářem Bohuslavem Machem.

Celkové náklady projektu …………………………………………………………………………………………….147.000,--Kč

Příspěvek z Programu na obnovu a záchranu kulturních památek Ústeckého kraje …..110.000,--Kč

 

 

2013 ZRESTAUROVÁNÍ POMNÍKU BITVY Z ROKU 1813 NA NAKLÉŘOVĚ

Obnova pomníku obětem války z roku 1813 (Kleistův pomník), který byl postaven (1813 – 1815) na vrcholu Nakléřovského sedla po pravé straně silnice ve směru na Ústí nad Labem.

Pomník opravil Michael Bílek ak. sochař ve spolupráci s MgA. Štěpánem Bílkem, Janem Kubickým.

Celkové náklady projektu …………………………………………………………………………………………….226.600,--Kč

Příspěvek z Programu na obnovu a záchranu kulturních památek Ústeckého kraje …..140.000,--Kč

 

2014 RESTAUROVÁNÍ VITRÁŽE č. 3 - SVATÁ RODINA (V PRAVO OD OLTÁŘE) V PRESBITÁŘI KOSTELA SV. MIKULÁŠE V PETROVICÍCH

Obnova jedné ze tří vitráží presbitáře kostela sv. Mikuláše z roku 1908 z dilny firmy Heinrich Hasse Kunstglasmalerej z Nového Boru.

Restaurování vitráží provedli Dagmar Voláková a Jan Karko

Celkové náklady projektu                     …………………………………………………………………..            152.000,--Kč

Příspěvek z Programu na obnovu a záchranu kulturních památek Ústeckého kraje …..  92.000,--Kč