Obec Petrovice

Územní plán

 

Obec Petrovice v současné době realizuje projekt s názvem

Územní plán obce Petrovice 

V rámci projektu je pořízena dokumentace návrhu Územního plánu obce Petrovice a po konečných úpravách na základě připomínek dotčených orgánů bude vypracován čistopis, který bude podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva k vydání Územního plánu Petrovice.

 Na financování projektu získala obec 100% dotaci z IOP 

 PROJEKT JE PODPOŘEN EVROPSKOU UNIÍ, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

z

INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

 PRIORITNÍ OSA 5 – NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

 

Strukturální fondy

 

Územní plán obce Petrovice je rozdělen do několika souborů, které lze zobrazit jedním jednoduchým kliknutím. Seznam přiložených souborů ke stažení:

Obsah ÚP zde

Návrh ÚP zde

Odůvodnění ÚP zde

A1 Základní členění zde

A2 Hlavní výkres část A zde

A2 Hlavní výkres část B zde

A2 Hlavní výkres část C zde

VPO a VPS zde

Koordinační výkres část A zde

Koordinační výkres část B zde

Koordinační výkres část C zde

Výkres širších vztahů zde

Zábor ÚP zde

Dopravní infrastruktura zde

Technická infrastruktura zde

Tabulka úseků zde