Obec Petrovice

Kultura a zábava

Kniha o Petrovicích

Obec Petrovice, která leží mezi východním okrajem Krušných hor a Labskými pískovci, slaví v letošním roce výročí 655 let od první písemné zmínky o sobě. Od počátku svého založení byla vesnice svou polohou nejdůležitějším místem na zemské hranici na severozápadu Českého království. Silnice, která vede ze sousedního Saska do vnitrozemí, představovala totiž pohodlnou cestu při přesunech velkých vojenských formací a tak dějiny tohoto koutku naší země byly poznamenány častými válkami. Z původně zemědělské osady se postupným rozvojem řemesel a průmyslu staly Petrovice na delší dobu největší obcí celého regionu. Bohatství vesnice spočívalo především v pracovitosti jejich obyvatel ve spojení s odvahou prosazovat vše nové, co přinášela daná doba. Zlom v jejím dalším rozkvětu nastal v  roce 1938 s připojením Sudet k Velkoněmecké říši s následným válečným konfliktem. Konec druhé světové války znamenal odsun německých obyvatel z pohraničí a tak i  tisíce petrovických Němců  opustilo své domovy, hospodářství, živnosti a továrny. Pohraničí následně  osídlilo pouze několik stovek rodin z československého vnitrozemí. Po roce 1945 se změnila i celková podoba vesnice. Historický půdorys zůstal sice zachován, ale z obce zmizely stovky domů, zemědělských usedlostí i továren. 

O bohaté a pohnuté historii Petrovic většina jejich obyvatel i obyvatel okolních obcí téměř nic neví. Proto jsme se rozhodli u příležitosti tohoto významného výročí vydat knihu a širokou veřejnost s dějinami obce seznámit.  A je to od roku 1352 vůbec poprvé, kdy jsou dějiny obce napsány v českém jazyce. Publikace má celkem 120 stran textu doplněného  dobovými fotografiemi a  je rozdělena na  čtyři části s následujícím obsahem:

 

I.část – Petrovice od roku 1352 do roku 1945

Název a poloha obce

Historie obce 

Rozvoj obce, obyvatelstvo

Správa obce a následná soudní a politická příslušnost

Škola a vzdělání

Petrovický kostel a náboženství

Cesty a silnice

Pošta

Čas zmaru a umírání

Průmysl, řemesla, živnosti a obchod

Zdravotnictví

Elektrifikace

Z kulturního, společenského a sportovního života obce

Petrovice v letech 1914 - 1945

Připojení Sudet k Velkoněmecké říši – ze vzpomínek petrovické rodačky Marie Püschel

Z dobového předválečného tisku o událostech v Petrovicích a okolí 

 

II. část –Petrovice v období roku 1945 do roku 1950

Vznik a činnost prvního prozatímního národního výboru

Odsun Němců, činnost oddělení finanční stráže celního úřadu Petrovice

Z osobních záznamů celního inspektora Dušánka

Obsazení Sudet  a odsun Němců z pohledu petrovického starousedlíka

Konec války a odsun Němců z pohledu petrovického rodáka  Alfréda Bohmanna- psáno v roce 1959

Činnost místního národního výboru v letech 1945 – 1950

Společenský život, zájmová činnost, služby a politická situace

 

III.část –Petrovice – současnost

Řízení obce

Škola v zdělávání

Knihovna

Pošta

Doprava, spoje

Politické, společenské a zájmové organizace

Zemědělství – vývoj od roku 1945 do současnosti

Průmysl

Obchod, živnosti

Zdravotnictví

Vodovod

Státní hranice

Hraniční přechod

 

IV. část – Petrovice známé a neznámé

Další, historiky doložené názvy obce

Ukázka petrovické němčiny

Tradice petrovických německých obyvatel

Pomníky, kapličky, kříže, sochy

Dva zapomenuté pomníky stojící kousek za hranicemi s Německem

Památné a staré stromy

Seznam rostlin  na loukách a bažinách v Petrovicích  z hlediska botanické zvláštnosti pro tento kraj – pozorování z let  1946 –1948

Přírodní pohromy

Co ještě o minulých a současných Petrovicích?

Varhany

Tělocvična

Četnická stanice

Trhy

Chudobinec

Z návštěvy básníka

Pašeráctví

Napoleonův rondel

Tajná chodba

Proč se Hladov jmenoval Hladov

Kdo nás navštívil

Pamětní kniha MNV

Čím žila vesnice

Humanitární pomoc

 

Cena publikace je 100 Kč a lze ji objednat a zakoupit na Obecním úřadu Petrovice, telefon 475226103,

e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .