Obec Petrovice

Petrovický kostel a muzeum

Otevírací doba muzea

I když zdaleka nemáme hotovo, kus práce na záchraně dominanty obce se podařilo a určitě Vám to stojí za pohled na vlastní oči. Tak přijďte, rádi Vás provedeme. O prázdninách máme otevřeno v sobotu a v neděli 10 – 17 hod. s polední přestávkou 12 – 13 hod. V ostatních termínech je možné domluvit individuální termín na tel.: 475 226 171 nebo 602 655 470.

 

Petrovický kostel

Nejstarší kostel stával v Petrovicích uprostřed hřbitova, a to zřejmě již ve 2. polovině 14. století. Jeho patrony byli páni z Vartenberka. Roku 1636, během třicetileté války, tudy táhli na Pirnu švédští vojáci. Při drancování obce kostel vyhořel, obnoven byl až po dvaceti letech. V roce 1793 byl vystavěn kostel nový, zasvěcený sv. Mikuláši. Teprve po více než sto letech, v roce 1904, k němu byla přistavěna věž.

V závěru srpna 1813 Petrovicemi prošla válečná vřava, předzvěst bitvy u Chlumce, v níž armády Rakouska, Pruska a Ruska porazily vojska císaře Napoleona. V bitvě padly nebo byly zraněny tisíce vojáků a kostel se stal lazaretem i skladištěm. V této době byl značně poškozen.

Zřícení kostela

11.7.1988 v 18,33h, se z důvodu neřešeného, špatného technického stavu krovu střecha kostela propadla. Počátkem 90. let bylo torzo stavby zajištěno betonovým věncem, z oken lodi byly demontovány vitráže a okna byla zazděna. Presbytář, ve kterém zůstalo torzo hlavního oltáře, byl krytý nízkou provizorní stříškou bez původního sanktusníku.

Roky 2002 – 2004

Při jednáních s Římskokatolickou farností Petrovice se ukázalo, že vlastník nemá žádný plán na záchranu kostela. Obec Petrovice se s Arciděkanstvím dohodla na bezúplatném převzetí kostela do vlastnictví obce s tím, že se pokusí kostel jako kulturní dědictví a dominantu obce zachránit. K zapsání vlastnického práva na Obec Petrovice došlo v prosinci 2004.

Občanská aktivita

K rozhodnutí o převzetí kostela do vlastnictví obce přispěla i občanská iniciativa. Skupina nadšenců, která se později přeměnila na Petrovický spolek pro obnovu a zachování tradic, přišla s myšlenkou zdevastovaný objekt oživit a postupně znovu začlenit do života obce, jako netradiční kulturní zařízení. Tuto myšlenku se spolku ve spolupráci s obcí podařilo postupně uvádět do života. V torze kostela byly pořádány kulturní vystoupení, besedy, výstavy. Děti ZŠ hrály v kostele „Živý Betlém“ i Pašijové hry.

Veřejná sbírka

Sbírka vynesla bezmála 100.000,- Kč. Věžní hodiny byly pořízeny v roce 2013. Zvonařství Rudolf Perner dodalo a nainstalovalo do věže kostela 3 nové ciferníky s ručičkami, elektrickým hodinovým strojkem, ovládaným stejně jako odbíjení a vyzvánění zvonu satelitem řízenými hodinami.


Více informací o rekonstrukci kostela naleznete zde

 

  

  

  

 

Petrovické muzeum

Petrovické muzeum vzniklo v rámci postupné obnovy kostela sv. Mikuláše, v naprosto zdevastovaných prostorách sakristie a oratoře v roce 2013. Za přispění Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, podle projektu architekta Josefa Kvaše. Muzemu bylo slavnostně otevřeno 29. června 2013 v rámci oslav 220. výročí postavení kostela sv. Mikuláše.

V přízemí muzeja je nainstalována expozice k historii kostela a novodobé historii obce. Jsou zde vystavovány fotografie a další předměty připomínaící život původního německého obyvatelstva v období mezi světovými válkami. Dále jsou zde vystavovány výrobky z Petrovických továren - knoflíky, přezky, atp., rpvněž z období před 2. světovou válkou. Všechny tyto vystavované předměty darovali muzeu potomci bývalých německých petrovických občanů.


Historii kostela připomínají zbytky lavic a dřevěné kazatelny, staré zavěšení zvonu, obraz svatých mučedníků Fabiána a Šebestiána, který byl původně součástí oltráře a další předměty. Za zmínku stojí prkno zavěšené v nice po levé straně dveří. Toto prkno bylo objeveno při odstranění zazdívky této niky - původně vstupních dvěří do sakristie. Prkno sem umístil zřejmě zednický mistr, který prováděl stavební úpravu sakristie a oratoře v roce 1903. Na prkně je dnes již těžko čitelný vzkaz od tohoto zednického mistra, ve kterém popisuje, jak na základě rozhodnutí "Kostelní rady" tuto opravu prováděl.

Expozice nainstalovaná v bývalé oratoři, vážící se k době napoleonské, je popsána v materiálu, který je k dispozici v patře muzea.