Obec Petrovice

Základní škola

 

Webová adresa

www.skola-petrovice.cz

 

Historie školy

Počátky školství v Petrovicích sahají daleko do historie, což svědčí o skutečnosti, že místní obyvatelé kladli na vzdělání velký důraz. První psaná zmínka o zdejší škole je z roku 1557. Jedná se o jednu z nejstarších škol v regionu. Původní školní budova byla jednoduchá, hliněná stavba s doškovou střechou, která musela být po třech stoletích užívání stržena. Představitelé obce rozhodli vybudovat novou školní budovu, která byla 15. října 1844 vysvěcena biskupským vikářem p. Kaufoldem z Velkého Šenova.

 

V 1. poschodí nové budovy byly dvě velké učebny, v přízemí byt pomocného učitele. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dětí po roce 1900 obec rozhodla, že postaví novou, moderní školní budovu. Stavba velké budovy, která měla sloužit obecné a později i měšťanské škole, byla zahájena v roce 1905. Byla otevřena v roce 1906 a svému účelu slouží dodnes.